Болести на виличниот зглоб и шкрипење со забите

И покрај тоа што шкрипењето може да се случи во секое време од денот, сепак најголем број луѓе шкрипат додека спијат. Вие можеби не сте ни свесни за тоа. Причината не е јасна, но најчесто е последица на стрес.
Често како последица на несвесно ноќно стегање и шкрипење со забите се јавуваат следниве штетни појави:
- Поткршен емајл на забите
- Излижани, изабени забни површини
- Расклатени заби
- Скршени заби
- Ошететување на потпорното ткиво околу забите
- Оштетување и болки во виличниот зглоб
Доколку ништо не се преземе против оваа штетна навика, наречена бруксизам, таа може да доведе до проблем со виличните мускули и виличниот зглоб, па дури и до губиток на некои заби.

Излижани површини како последица на нетретиран бруксизам
Доколку почувствувате некој од следниве симптоми , консултирајте го Вашиот стоматолог:
- Болка и притисок во зглобот , особено наутро после будење како и за време на стресни периоди
- Чувствителност на забите
- Расклатување на забите
- Болка во увото
- Тапа главоболка
- Болка во вратот
- Крцкање во зглобот
Вашиот стоматолог ќе ја прегледа целата уста и ќе ви постави неколку прашања, а можно е да треба да се направат и неколку рентгенски снимки. Сето тоа е со цел да се потврди дали навистина шкрипите со забите. Овој преглед може да не наведе и на одговорот што ја создало вашата навика за стегање на забите.

Можен третман
Во зависност од причината, вашиот стоматолог може да Ви препорача еден од следниве тераписки пристапи:

Ноќни чувари
Се изработуваат од еден вид пластичен материјал индивидуално за секој пациент и совршено пасуваат на вашите заби. Ноќниот чувар ќе ви помогне да ги заштитите вашите заби од оштетувања како последица на шкрипењето. Вашиот стоматолог ќе ви даде инструкции за како правилно да го користите и да се грижите за неговата хигиена.

 

Корекција на гризот
Некогаш се случува горните заби нерамномерно да удираат во долниот низ на заби. Во тој случај со самата корекција на загризот ќе се отстрани и причината за стегање .

Редукција на стресот
Редукцијата на стресот може да го намали шкрипењето преку релаксација на виличните мускули. Вашиот стоматолог ќе ви предложи неколку начини за намалување на стресот , како што е спортувањето на пример.
Во некои случаи можно е лекарот да ви препорача лекови за релаксирањена мускулатурата кои исто така ќе го намалат стегањето на вилиците, а со тоа и шкрипењето на забите.

Отстранување на штетите настанати од бруксизмот
Коронките , мостовите и природните заби претрпуваат оштетувања како последица од шкрипењето. Разговарајте со Вашиот стоматолог за можниот третман.