На веб страната на ЕТЕРНАдент се прават промени, очекувајте подобра верзија наскоро!
We are making changes on the web page of ETERNAdent, expect a better version soon!
Доколку имате потреба од итна интервенција, Ве молиме контактирајте нè на:
If you need emergency intervention, please contact us on:
02 3091 470
📱 078 309 147
📧 contact@eternadent.com.mk
📍 ул. Орце Николов 190-1/1, Скопје (на паркингот кај Машински факултет)